Claim the Climate !

Main image
3 jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs, moeten de ronkende beloften nog steeds worden omgezet in daden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht er zelfs toe dat onze uitstoot sinds een paar jaar opnieuw stijgt!
We moeten dus een versnelling hoger, en steeds meer mensen laten dat luid en duidelijk horen! Een groeiende groep burgers eist meer schone lucht, meer fietspaden, minder boskap, minder plastic in onze oceanen, meer hernieuwbare energie, meer internationale solidariteit, meer toekomst voor onze kinderen, kortom meer politieke daadkracht voor het klimaat!
Daarom willen we samen met zoveel mogelijk klimaatbezorgde mensen naar Brussel om onze eisen kracht bij te zetten. Hoe talrijker we zijn in de straten van Brussel, hoe luider onze roep “ Claim The Climate ! “ zal klinken.
Info algemeen : http://climate-express.be/claim-the-climate/
Praktisch:

Met bus & trein:

11:30 uur: verzamelen aan station Oude God bushalte 90 Statielei
11:54 uur: vertrek bus 90 naar Station Antwerpen Berchem
12:09 uur: aankomst bus 90 aan Station Antwerpen Berchem & onmiddellijk treinticket nemen.
12:24 uur: vertrek trein aan spoor 9 naar Brussel Noord
13:04 uur: aankomst trein in Brussel Noord

Met fiets & trein: tijdig vertrekken & verzamelen aan Station Berchem om 12:00 ( fiets stallen & onmiddellijk treinticket nemen.)

12:24 uur: vertrek trein aan spoor 9 naar Brussel Noord
13:04 uur: aankomst trein in Brussel Noord

Of rechtstreeks naar station Antwerpen Berchem , samenkomst in stationshal om 12:09 mét treinticket.
12:24 uur: vertrek trein aan spoor 9 naar Brussel Noord


Onkosten : bus ticket + trein ticket ( weekend ticket of tickets 65+) in station of liever eerder via website :
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/weekend-ticket

Meebrengen : warme kleding & evt. drank & picknick .
Namens de Werkgroep Ecologie Mortsel

Klem, Arnold, Dirk, Ingrid & Bob

Info lokaal: bobmalfroy@telenet.be tel: 03/440 40 32
Info algemeen : http://climate-express.be/claim-the-climate/
Guided tour
Activities