Carpe Diem - Patricia Vander Elst - witte kunstwerken in 3D

Main image
Patricia Vander Elst is geboren in 1968 en studeerde publiciteit.
Zij voelde zich altijd sterk aangetrokken door kunst en vooral door kunstwerken in 3D.
Haar lievelingskleur is wit, eerder dan zwart. Haar kunstwerken hebben geen zichtbare kleuren, vermits noch wit noch zwart een echte kleur is.
De betekenis van haar kunstwerken daarentegen is heel kleurrijk.
Woorden en gesprekken zijn zo belangrijk en kunnen zoveel betekenen.
Denk er gerust over na en vind in haar kunstwerken... jouw kleur en jouw gevoelens.
Exhibition
Visits