Erfgoeddag, Hoe maakt u het? - Historische kadasterkaarten

Main image
DocC liet een aantal oude historische kadasterkaarten van Borsbeek restaureren door de Universiteit Antwerpen. De kaarten hebben een grote historische waarde en illustreren mooi de verstedelijking van Borsbeek. Medewerkers van DocC vertellen je er meer over. Kunstacademie Academia herwerkte de oude en nieuwe kaarten tot een geheel.
Exhibition
Visits