L'ETUDE - Sien Eggers, Sofie Palmers & Jessa Wildemeersch

Main image
Wat heeft Shakespeare met ons te maken?
Wat als hij geen man was geweest?
Welke stukken had hij dan geschreven?
En welke rol schrijven wij voor onszelf?

In ‘L’étude’ ontmoeten drie vrouwen mekaar en wagen zich aan een studie over Shakespeare. Naarmate hun studie vordert, vermengen de levens van de vrouwen zich steeds meer met de rollen van Shakespeare en omgekeerd.

Sien Eggers, Jessa Wildemeersch en Sofie Palmers bundelen hun krachten om een idee dat spontaan vorm kreeg op een zonnig terras uit te werken tot een theaterproductie. Hoe relevant zijn Shakespeares vrouwenrollen vandaag nog? Wat betekent vrouwelijkheid in een samenleving gedreven door structuren en vaste systemen? Hoe werden vrouwen verbeeld op het theater 400 jaar geleden en nu? Kunnen we ons nog herkennen in Juliet, Lady Macbeth of Ophelia die gek wordt en zichzelf verdrinkt in een rivier?

Concept, tekst en spel: Sien Eggers, Sofie Palmers en Jessa Wildemeersch
Decor: Saskia Louwaard
Eindcoaching: Jan Eelen
Productie: JESSA (les yeux bleus vzw) in samenwerking met Sofie Palmers (vzw palmers&pierlet) in co-productie met 30CC en CC Strombeek, CC ’t Vondel Halle, CC Diest
Met de steun van Stad Leuven, Provincie Vlaams-Brabant, VGC Brussel
Met dank aan Kaaitheater, GC De Kriekelaar, ResidenSien, GC De Markten, Compagnie de Koe, Vlaams-Nederlands Huis deBuren, MartHa!entatief en BRONKS Jeugdtheater.
Theatre
Events